...strom opředený pověstmi.

Legendami opředená Lipka

Památná lípa roste u cesty směřující od panského sídla na Lipce k místu bývalého hřbitova, které je dnes upravené jako hrobka původních majitelů panství Kustošů. První panské sídlo zde postavili již ve 13. století, a tak lípa stará 800 let vítala na svět mnoho narozených na Lipce a pak je zase vyprovázela při jejich poslední cestě.

Tábořil zde Jan Žižka a pobýval tu Jan Ámos Komenský 

...jedinečné místo s jedinečnou atmosférou. Během jejího života si lidé předali řadu pověstí i doložitelných událostí. Je zajímavé, že do ní nikdy neuhodil blesk. Říká se, že pod ní tábořil Jan Žižka nebo že zde krátkou dobu pobýval Jan Amos Komenský. Dále se traduje, že láska partnerů, kteří se pod lípou pomilují, bude nesmrtelná a přečká veškerá životní úskalí.

Lipecké legendy

O stavbě kaple na Lipce

Když se zámecký pán rozhodl postavit na Lipce kapli nedaleko hrobky Kustošů v místě, kterému se dodnes říká U kostelíčku, přes noc vždy, to co řemeslníci postavili, zmizelo. Rozhodl se tedy nechat staveniště v noci hlídat. Dvojice hlídačů se skryla právě u staré lípy. V noci zjistili, že od lesa přijel bílý kůň s povozem a ten vše odvezl. Během několika dní se zámeckému pánu donesla zpráva, že materiál se nachází na okraji Zubří. A tak nakonec nechal kapli postavit na návrší nad Zubřím. 

Zdroj: Železné hory

O tajné chodbě


Podle jedné pověsti vedla z panského sídla na Lipce chodba k hrobce Kustošů. Postavena měla být pro útěk ze zámku v případě nebezpečí. Pověst také vypráví, že tajná chodba vede až na Zubří nebo snad až na hrad Oheb.

Zdroj: Železné hory

O kříži v poli na Modletín

Na dohled od lípy se v polích směrem k Modletínu nachází kříž, který měl být postaven na paměť syna zámeckého pána, kterého uvláčel kůň. Mladý pán se pohádal se svým otcem, vztekle skočil na koně a ujížděl pryč od zámku. Kůň se však splašil a mladého pána shodil.

Zdroj: místní chalupář